Ôn tập về số đo thời gian

Lý thuyết về ôn tập về số đo thời gian môn toán lớp 5 với nhiều dạng bài cùng phương pháp giải kèm bài tập vận dụng
(370) 1234 02/08/2022

Bảng đơn vị đo thời gian

\(1\) thế kỉ \( = 100\) năm                                    \(1\) tuần lễ \( = 7\) ngày

\(1\) năm \( = 12\) tháng                                      \(1\) ngày \( = 24\) giờ

\(1\) năm \( = 365\) ngày                                     \(1\) giờ = \( = 60\) phút

\(1\) năm nhuận \( = 366\) ngày                          \(1\) phút \( = 60\) giây

Cứ \(4\) năm lại có \(1\) năm nhuận.

Tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai có \(31\) ngày.

Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười một có \(30\) ngày.

Tháng hai có \(28\) ngày (vào năm nhuận có \(29\) ngày).

(370) 1234 02/08/2022