Lý thuyết môn Ngữ văn 6 - KNTT

Bài 1: TÔI VÀ CÁC BẠN

Bài 2: GÕ CỬA TRÁI TIM

Bài 4: QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

Bài 9: TRÁI ĐẤT - NGÔI NHÀ CHUNG