Ôn tập về phép trừ

Lý thuyết về ôn tập về phép trừ môn toán lớp 5 với nhiều dạng bài cùng phương pháp giải kèm bài tập vận dụng
(367) 1224 02/08/2022

Ôn tập về phép trừ

Chú ý:                       \(a - a = 0\)

                                  \(a - 0 = a\)

(367) 1224 02/08/2022