Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Nguyễn Bảo Vương

Tài liệu gồm lý thuyết, phân dạng và bài tập trắc nghiệm các dạng toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng tài liệu do thầy Nguyễn Bảo Vương biên soạn
(356) 1188 30/09/2022

Tài liệu gồm 165 trang với lý thuyết, phân dạng và bài tập trắc nghiệm các dạng toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng tài liệu do thầy Nguyễn Bảo Vương biên soạn.

+ Phần 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng
+ Phần 2. Phương trình tham số của đường thẳng
+ Phần 3. Khoảng cách và góc
+ Phần 4. Đường tròn
[ads]
+ Phần 5. Đường elip
+ Phần 6. Đường hypebol
+ Phần 7. Đường parabol
+ Phần 8. Ba đường cônic
+ Phần 9. Bài tập tổng hợp phương pháp tọa độ trong mặt phẳng


(356) 1188 30/09/2022