Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Hồ Minh Nhựt

Tài liệu gồm 31 trang với 317 bài toán trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng có đáp án với nhiều dạng bài khác nhau
(362) 1205 30/09/2022

Tài liệu gồm 31 trang với 317 bài toán trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng được chia thành 2 phần:

+ Trắc nghiệm tổng quan về hình học phẳng (32 câu)
+ Trắc nghiệm theo từng bài học (285 câu)
§1. Phương trình đường thẳng
§2. Khoảng cách
§3. Góc giữa hai đường thẳng
§4. Phương trình đường tròn
§.5 elip
§6. Hyperbol
§7. Parabol

Các bài tập đều có đáp án.
[ads]


(362) 1205 30/09/2022