Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Trần Quốc Dũng

Tài liệu gồm 26 trang với 302 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng với đầy đủ các chủ đề
(356) 1185 30/09/2022

Tài liệu gồm 26 trang với 302 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng thuộc các chủ đề:

+ Phần 1: Phương trình đường thẳng
+ Phần 2: Khoảng cách và góc
+ Phần 3: Đường tròn
+ Phần 4: Elip
+ Phần 5: Đường hypebol
+ Phần 6: Đường parabol
+ Phần 7: Các đường cônic
[ads]


(356) 1185 30/09/2022